Monika Olszewska

Doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów kadrowo – płacowych, praktyk, Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydziału Ekonomicznego oraz doktorantka ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac. Podczas swojej pracy bazowała głównie na wszelkim ustawodawstwie dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz delegowania pracowników z Polski do pracy za granicę. Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach tematycznych, konferencjach i spotkaniach fundacji, inicjatyw i stowarzyszeń zajmujących się tematyką delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Obecnie właścicielka firmy konsultingowej współpracującej i zrzeszonej w Północnej Izbie Gospodarczej oraz Izbie Pracodawców Polskich. Swoje szkolenia z powodzeniem prowadzi dla firm i przedsiębiorców, jak również pracowników instytucji państwowych na terenie całej Polski.

Edward Jacek Trill

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Fachowiec z zakresu Kadr i Płac. Społecznik, wspierający niepełnosprawnych w szczególności w zakresie ich zatrudnienia, znawca tematyki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Administrator grupy „Wrocław – ogłoszenia i informacje”, liczącej ponad 80 tys. członków, zajmującej się aktywizacją zawodową osób poszukujących pracy. Pracodawca dla osób niepełnosprawnych.

Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner.
Obecnie Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry – Płace na UTH im. H. Chodkowskiej oraz trener na kursach i szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zakresu prawa pracy oraz prelegent na licznych konferencjach. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

Małgorzata Klowan

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2003-2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. Od 2004 roku czynny wykładowca i trener: szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz podmiotach leczniczych. Właścicielka firmy, która zajmuje się głównie doradztwem, konsultacjami i szkoleniami z zakresu prawa pracy oraz obsługą prawno-kadrową firm.

Karolina Niedzielska

Prawnik, trener, mediator ds. pracowniczych.
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów magisterskich była stypendystką Rektora dla najlepszych studentów. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Były prawnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zajmuje się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochroną danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu. W kręgu jej zainteresowań są także procesy HR oraz problematyka odpowiedzialności karnej i cywilnej pracodawcy.
Doradza, szkoli i prowadzi mediacje z zakresu prawa pracy. Wykładowca akademicki na czterech uczelniach wyższych. Pomaga we wdrażaniu polityki kadrowej, audytach kadrowych i audytach.